Konkurs Warhammer

image

Konkurs polega na zaprezentowaniu w ciekawy sposób logo Warhammera - tytułowego „Młot-a” w postaci rysunku, grafiki lub zdjęcia

Regulamin konkursu


1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma id Design Adam Cyroń do której należy sklep stacjonarny i internetowy działający pod marką Xeox.pl.
 2. Adres strony internetowej organizatora konkursu: www.xeox.pl.
 3. Sponsorem nagród jest organizator.
 4. Data rozpoczęcia konkursu: 1 sierpnia 2023.
 5. Data zakończenia konkursu: 31 października 2023.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
    Konkurs jest adresowany do wszystkich klientów  stacjonarnego bądź internetowego sklepu Xeox.pl bez względu na ich wiek.
    Uczestnicy muszą spełniać wszystkie następujące warunki:

 1. Być klientem sklep komputerowego Xeox.pl który zakupił produkty marki Warhammer w naszym sklepie.
 2. Zakup musiał zostać dokonany w okresie do 6 miesięcy wstecz od daty rozpoczęcia konkursu.
 3. Podać prawdziwe dane osobowe, adresowe, adres e-mail oraz dowód zakupu.
 4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie rodziny Organizatora.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach reklamowych i marketingowych.

3. Zasady konkursu

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:  wysłać pracę konkursową wraz z dowodem zakupu na adres e-mail: sklep@xeox.pl.
 2. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Konkurs polega na zaprezentowaniu w ciekawy sposób logo Warhammera - tytułowego „Młot-a” w postaci rysunku, grafiki lub zdjęcia
 4. Organizatorzy będą oceniać kreatywność i interesujące, nietypowe podejście do zadania.
 5. Prace można zgłaszać do dnia:5 listopada 2023.

4. Nagrody

 1. Sponsorem nagród jest firma id Design Adam Cyroń.
 2. Nagrody do wygrania:
 • Warhammer Age Of Sigmar :Gloomspite Gitz ROCKGUT TROGGOTHS
 • Warhammer 40K: Astra Militarum SENTINEL
 • Warhammer Age Of Sigmar: Nighthaunt LADY OLYNDER

 

 1. Wybór nagrody jest zależny od zajętego miejsca: Jeśli uczestnik zajął 1 miejsce ma możliwość wybór spośród 3 dostępnych nagród. Uczestnik który zajął 2 miejsce wybiera pośród 2 pozostałych dostępnych nagród.  Uczestnik który zajął 3 miejsce otrzymuje ostatnią pozostawioną nagrodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagród poza granice Polski.
 3. Przyznawana nagroda będzie wysłana jednorazowo.
 4. Nie jest możliwe uzyskanie równowartości pieniężnej zamiast nagrody.

5. Dane osobowe uczestników

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie w emailu danych adresowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia wraz z pracą konkursową na stronie www i innych kanałach komunikacyjnych sklepu Xeox.pl.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączone prawo do:
 • Ustalania zadań konkursowych,
 • Wyboru uczestników konkursu,
 • Wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora konkursu.
 2. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu.

Galeria